interior designer icon

Këshillim Interieri FALAS

Një përshkrim i shkurtër i asaj që do të mbulojmë gjatë këshillimit teknik 45 minutesh.

Analizë planimetrie Si të shfrytëzosh maksimalisht hapsirën e brëndshme dhe të krijosh komoditet në lëvizje.

Si të kombinosh ndriçimin, ngjyrat, mobiljet, pllakat dhe objektet e dekorit.

3 gabimet kryesore që sabotojnë projektet e arredimit (dhe si t’i shmangësh ato)

Buxheti i përafert që duhet të planifikosh për arredimin dhe pengesa të mundshme që duhet të parashikosh.

Ku të gjesh materiale me çmime të lira dhe ofertat më të fundit.
rezervo takimin tënd
Kthehu në Home
Klaudia Rrozhani dhe Dalmat Architecture aktualisht ofrojnë një numër të kufizuar këshillimesh teknike për klientët që jetojnë në Tiranë të cilët planifikojnë të ndërtojnë ose rinovojnë hapësirën e tyre në 1-4 muajt e ardhshëm.
KUJDES!
Numri i këshillimeve është i limituar pasi ky proces është i personalizuar dhe do të  kryhet drejtpërdrejtë me Klaudian.  
Zakonisht, për këtë shërbim faturojmë 250 euro.

Kohëzgjatja: 45 minuta   /    Çmimi: FALAS