Ka 3 mënyra se si ne mund të bashkëpunojmë.

1. Organizimi i hapësirave

Kjo është faza e parë dhe më e rëndësishme e projektimit të një hapësire të brendshme. Procesi nis me studimin e pronës, dhe eksplorimin e mundësive të ndryshme të organizimit të ambienteve dhe mureve të brendshme. Më pas, idetë përkthehen në skica të cilat shndërrohen në planimetri teknike dhe volume 3D në bardhë e zi.

Hap pas hapi

6 arsye pse të shërben bashkëpunimi në këtë fazë

Prona jote ka nevojë për rinovim dhe dëshiron të kuptosh se si mund ta shfrytëzosh më mirë.

Po blen një shtëpi e cila ka nevojë për riorganizim më të mirë të ambienteve të brendshme

Nuk di cili është organizimi më i mirë i kthinave në bazë të metrave katrorë të disponueshëm.

Dëshiron të ndash një pronë në dy ose më shumë apartamente.

Dëshiron të ndryshosh organizimin ekzistues të planimetrisë.

Ke mobiliet në dispozicion por nuk je i sigurt se cili është pozicionimi më i mirë.

Kjo fazë të shërben nese

Prona jote ka nevojë për rinovim dhe dëshiron të kuptosh se si mund ta shfrytëzosh më mirë

Po blen një shtëpi e cila ka nevojë për riorganizim më të mirë të ambienteve të brendshme

Nuk di cili është organizimi më i mirë i kthinave në bazë të metrave katrorë të disponueshëm

Dëshiron të ndash njëpronë në dy ose më shumë apartamente

Dëshiron të ndryshosh organizimin ekzistues të planimetrisë

Ke mobiljet në dispozicion por nuk je i sigurt se cili është pozicionimi më i mirë

Kjo fazë të shërben nese

Prona jote ka nevo jë për rinovim dhe dëshiron të kuptosh se si mund ta shfrytëzosh më mirë

Po blen një shtëpi ecila ka nevojë për riorganizim më të mirë të ambienteve të brendshme

Nuk di cili është organizimi më i mirë i kthinave në bazë të metrave katrorë të disponueshëm

Dëshiron të ndash një pronë në dy ose më shumë apartamente

Dëshiron të ndryshosh organizimin ekzistues të planimetrisë

Ke mobiljet në dispozicion por nuk je i sigurt se cili është pozicionimi më i mirë

2. Arredimi i brendshëm

Kjo fazë e dytë bashkëpunimi ka për qëllim ta shndërrojë vizionin në një hapësirë me identitet unik. Pasi kemi rënë dakort për organizimin e ambienteve në planimetri, vjen momenti që t’i japim karakter dhe stil pronës tënde. Do të përcaktojmë materialet që do të përdorim, mobiliet dhe të gjitha detajet dekorative.

Hap pas hapi

Kjo fazë të shërben nese

E ke një planimetri të saktë por dëshiron të bësh stilizimin e ambienteve të brendshme

Dëshiron të kesh një pronë të kuruar me një stil të bukur por kërkon të shpenzosh pak

Ke shumë ide rrethinterierit të pronës tënde por të duhet ndihmë për të kombinuar ngjyrat,mobiliet apo materialet

Dëshiron t’i rrisësh vlerën pronës tënde për ta shitur apo dhënë me qera

Dëshiron të rifreskosh plotësisht ose pjesërisht pronën tënde por pa lëvizur muret

Ke mbledhur një folder me referenca por nuk di nga t’ia fillosh.

Kjo fazë të shërben nese

E ke një planimetri të saktë por dëshiron të bësh stilizimin e ambienteve të brendshme

Dëshiron të kesh një pronë të kuruar me një stil të bukur por kërkon të shpenzosh pak

Ke shumë ide rreth interierit të pronës tënde por të duhet ndihmë për të kombinuar ngjyrat,mobiliet apo materialet

Dëshiron t’i rrisësh vlerën pronës tënde për ta shitur apo dhënë me qera

Dëshiron të rifreskosh plotësisht ose pjesërisht pronën tënde por pa lëvizur muret

Ke mbledhur një folder me referenca por nuk di nga t’ia fillosh

6 arsye pse të shërben bashkëpunimi në këtë fazë

E ke një planimetri të saktë por dëshiron të bësh stilizimin e ambienteve të brendshme.

Dëshiron të kesh një pronë të kuruar me një stil të bukur por kërkon të shpenzosh pak.

Ke shumë ide rreth interierit të pronës tënde por të duhet ndihmë për të kombinuar ngjyrat, mobiliet apo materialet.

Dëshiron t’i rrisësh vlerën pronës tënde për ta shitur apo dhënë me qera.

Dëshiron të rifreskosh plotësisht ose pjesërisht pronën tënde por pa lëvizur muret.

Ke mbledhur një folder me referenca por nuk di nga t’ia fillosh.

3.Zbatimi i punimeve

E gjithë puna e përgatitur deri më tani, planimetritë dhe pamjet në 3D, kanë për qëllim të finalizohen me zbatimin e punimeve. Shumë mund ta konsiderojnë si fazën më pak joshëse, por nëse në krye të punimeve është një profesionist i cili i njeh mirë proceset, mund të jeni të sigurt që kjo fazë do të kalojë pa u vënë re fare.

Hap pas hapi

Kjo fazë të shërben nese

Do të shijosh arredimin dhe rinovimin e shtëpisë pa u bezdisur nga proceset e punimeve

Nuk ke kohë fizike të ndjekësh punimet dhe të koordinosh grupet e punës

Nuk ke mjaftueshëm njohuri për të vlerësuar shpenzimet e punimeve

Ti e di çfarë duhet bërëpor nuk njeh grupe pune me eksperiencë që mund të kryejnë punime cilësore.

Këshillohu

Kjo fazë të shërben nese

Do të shijosh arredimin dhe rinovimin e shtëpisë pa u bezdisur nga proceset e punimeve

Nuk ke kohë fizike të ndjekësh punimet dhe të koordinosh grupet e punës

Nuk ke mjaftueshëm njohuri për të vlerësuar shpenzimet e punimeve

Ti e di çfarë duhet bërë por nuk njeh grupe pune me eksperiencë që mund të kryejnë punime cilësore.

4 arsye pse të shërben bashkëpunimi në këtë fazë

Do të shijosh arredimin dhe rinovimin e shtëpisë pa u bezdisur nga proceset e punimeve.

Nuk ke kohë fizike të ndjekësh punimet dhe të koordinosh grupet e punës.

Nuk ke mjaftueshëm njohuri për të vlerësuar shpenzimet e punimeve.

Ti e di çfarë duhet bërë por nuk njeh grupe pune me eksperiencë që mund të kryejnë punime cilësore.

Këshillohu
Organizimi i hapësirave
Takimi i parë
Njohja me pronën  
Projektimi i hapësirave të brendshme
Përpunimi në 3D
Dimensionimi i planimetrisë
Arredim i brendshëm
Përcaktimi i stilit
Interieri në 3D
Dimensionimi i arredimit
Lista e plotë e blerjeve
Zbatimi i punimeve
Manaxhimi i projektit
Vizita në kantier
Blerja e materialeve
Këshillohu
Takimi i parë
Njohja me pronën  
Projektimi i hapësirave të brendshme
Përpunimi në 3D
Dimensionimi i planimetrisë
Përcaktimi i stilit
Interieri në 3D
Dimensionimi i arredimit
Lista e plotë e blerjeve
Manaxhimi i projektit
Vizita në kantier
Blerja e materialeve
Organizimi i hapësirave
Arredim i brendshëm
Zbatimi i punimeve