Projektet

Në çdo projekt dhe në secilën tipologji si zyra, dyqane apo ambiente banimi, mund të dallosh qasjen time unike në dizajn. Hapësira të brendshme të kuruara deri në detajet më të vogla, secila me një individualitet të dallueshëm ashtu si dhe vetë klienti.