Apartament Minimal

Shtepia ne varke ishte fryma qe u mundovate sjell perms elementeve kompozicionale te ketij apartamenti.  Trare te dukshem dekorative druri ne tavan te bardhe, mure te bardha, jasteke me vija horizontale marinaresh. Deri te elementet e rafteve ne mur jane  tuba hekuri te erret per te thirrur ndjesine e industrials perms rehatise. Parketi eshte ngjyre kafe e erret te jape ndjesine e tokes dhe ngrohtesise. Mobiljet ngjyre e celet per te plotesuar kontrastin dhe per most u bere perserites. Pershkak te siperfaqes se vogel te apartamentit, dhoma e gjumit ndahet perms nje vetrate me elemente vertkale dhe horizontale te zinj. Pikturat I qendrojne besnike kompozimit duke u mbajtur monokrom.